PAKETI I CIJENE

VeritasTest

myPrenatal

BASIC

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Dostupan za blizanačku trudnoću

449 EUR

BASIC PLUS

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Aneuploidije
spolnih kromosoma

Turner sindrom (monozomija X)
Klinefelter sindrom
(trizomija XXY)
Sindrom trostrukog X
(trizomija X)
Jacobs sindrom (trizomija XYY)

599 EUR

PREMIUM

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Aneuploidije
spolnih kromosoma

Turner sindrom (monozomija X)
Klinefelter sindrom
(trizomija XXY)
Sindrom trostrukog X
(trizomija X)
Jacobs sindrom (trizomija XYY)

Dostupan za blizanačku trudnoću

699 EUR

COMPLETE

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Aneuploidije
spolnih kromosoma

Turner sindrom (monozomija X)
Klinefelter sindrom
(trizomija XXY)
Sindrom trostrukog X
(trizomija X)
Jacobs sindrom (trizomija XYY)

Trizomije svih kromosoma

(sve trizomije od 1 do 22)

699 EUR

SUPERIOR

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Aneuploidije
spolnih kromosoma

Turner sindrom (monozomija X)
Klinefelter sindrom
(trizomija XXY)
Sindrom trostrukog X
(trizomija X)
Jacobs sindrom (trizomija XYY)

Trizomije svih kromosoma

(sve trizomije od 1 do 22)

Dostupan za blizanačku trudnoću

799 EUR

BASIC

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Dostupan za blizanačku trudnoću

449 EUR

BASIC PLUS

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Aneuploidije
spolnih kromosoma

Turner sindrom (monozomija X)
Klinefelter sindrom
(trizomija XXY)
Sindrom trostrukog X
(trizomija X)
Jacobs sindrom (trizomija XYY)

599 EUR

PREMIUM

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Aneuploidije
spolnih kromosoma

Turner sindrom (monozomija X)
Klinefelter sindrom
(trizomija XXY)
Sindrom trostrukog X
(trizomija X)
Jacobs sindrom (trizomija XYY)

Dostupan za blizanačku trudnoću

699 EUR

COMPLETE

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Aneuploidije
spolnih kromosoma

Turner sindrom (monozomija X)
Klinefelter sindrom
(trizomija XXY)
Sindrom trostrukog X
(trizomija X)
Jacobs sindrom (trizomija XYY)

Trizomije svih kromosoma

(sve trizomije od 1 do 22)

699 EUR

SUPERIOR

Najčešće trizomije 13,18 i 21

Down sindrom (trizomija 21)
Edwards sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Informacije o spolu

Aneuploidije
spolnih kromosoma

Turner sindrom (monozomija X)
Klinefelter sindrom
(trizomija XXY)
Sindrom trostrukog X
(trizomija X)
Jacobs sindrom (trizomija XYY)

Trizomije svih kromosoma

(sve trizomije od 1 do 22)

Dostupan za blizanačku trudnoću

799 EUR

VeritasTest se analizira u VeritasInt laboratoriju u Španjolskoj i ILLUMINA laboratoriju u SAD. 

Mogućnost plaćanja na rate!
Brzo i lako, bez posredstva banaka

SPECIJALNA PONUDA

VERITAS TEST + ČUVANJE MATIČNIH ĆELIJA

Ukoliko uradite VeritasTest myPrenatal , i do
20. nedjelje trudnoće potpišete ugovor za
čuvanje matičnih ćelija u SSCB – Švajcarskoj
banci matičnih celija ostvarujete popust od

Rano potpisivanje

do 20. nedjelje trudnoće

-300 eur

Ako uradite VeritasTest
myPrenatal, a ugovor potpišete
poslije 20. nedjelje ostvarujete
popust od

poslije 20. nedjelje

trudnoće

-200 eur

PLAĆANJE U CJELINI

Dodatne pogodnosti ako izvršite uplatu kompletnog iznosa u cjelini za čuvanje matičnih ćelija.

OTKRIJ SJAJAN POTENCIJAL genetskih TESTOVA

brosura-1

OTKRIJ SJAJAN POTENCIJAL genetskih TESTOVA